Kontakt

Przedszkole Niepubliczne

"Pod Grzybkiem"

Ul. Niepodległości 90

58-303 Wałbrzych

tel.(74) 84 241 82

fax.(74) 84 241 82

e-mail:
przedszkole.pod.grzybkiem@wp.pl

O Nas

Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem" funkcjonuje w przyjaznej i pełnej akceptacji każdego dziecka atmosferze, w warunkach tzw. domowego przedszkola.

Placówka posiada dobre warunki lokalowe, ogród wyposażony w ekologiczne urządzenia rekreacyjne. Sale wyposażone w bardzo dobry sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Kadra nauczycielska to osoby z wieloletnim stażem i odpowiednim wykształceniem pedagogicznym, które jako nadrzędny cel swojej pracy stawiają uśmiech każdego dziecka oraz troskę o jego prawidłowy rozwój.

Dziecko w naszej placówce jest osobą najważniejszą i w trosce o jego dobro tworzy się i realizuje plany pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej.